Переваги

- Заміна оригіналів електронними копіями під час обслуговування користувачів;

- Легкий і вільний доступ до рідкісних документів будь-якому користувачу (в першу чергу віртуальному);

- Інтеграція у світовий цифровий простір видань, що зберігаються в НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- Довгострокове збереження науково-культурного надбання;

- Забезпечення документів від крадіжок та фізичного знищення;

- Популяризація книжкових пам’яток, що зберігаються в бібліотечних колекціях;

- Знищення часових і просторових бар’єрів при використанні бібліотечних ресурсів. 

Ця сторінка використовує 'cookies'. Більше інформації